Informace k dennímu režimu jsou přibližné a mohou se lišit dle zvyklostí na jednotlivých pracovištích.

8.30 – 9.00

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MACEŠKY

V tuto dobu postupně přicházejí děti do Macešky, převlečou se za pomoci rodičů v šatně a odloží si na určené místo věci, včetně svačinky a pití.

Následuje volná hra.

9.15 – 10.00

ÚVODNÍ KLIDNÁ ČÁST

Jedná se o řízenou činnost, kdy děti s lektorkou sedí v kroužku. Nejprve se společně přivítají básničkou. Následně se povídá na určité téma, které provází celý program.

ZAHŘÍVACÍ ČÁST

Pohybová činnost doprovázená říkankami a básničkami, cvičení s využitím různých pomůcek, hry, překážková dráha, Orffovy nástroje a další. Na závěr cvičení je zařazena zklidňující aktivita, např. taneček v kruhu, relaxace při poslouchání hudby, pohádka, apod.

10.00 – 10.15

SVAČINKA

Každé dítě si nosí vlastní svačinu a pití. Při jídle sedí u stolečku. Po jídle si uklidí svoje místo a vrátí krabičky od svačiny na určené místo. Děti vedeme k samostatnosti.

10.15 – 11.00

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ

Vždy je zařazena do programu výtvarná činnost, která doprovází dané téma. Střídá se individuální tvorba s kolektivním tvořením.

11.00 – 12.00

POBYT VENKU

Pokud je pěkné počasí, chodíme vždy ven. Využíváme vlastní nebo veřejné pískoviště a hřiště, dle možnosti toho kterého zařízení. Vyhledáváme pískoviště oplocené a udržované. Chodíme také na procházky do blízkého okolí.

12.00 – 12.30

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

V této době je dětem umožněna volná hra. Pro děti si postupně přichází jejich rodiče a děti odchází z Macešky domů.

Veškerý program se přizpůsobuje individuálním potřebám dětí a může se mírně lišit na jednotlivých pracovištích.